SÄKERHETSSYSTEM / Detektorer för riskfyllda vätskor
StartsidanStartsidan
Om ossOm oss
SupportSupport
NyheterNyheter
TechikTechik
Broschyrer TechikBroschyrer
KontaktKontakt

SÄKERHETSSYSTEM / Detektorer för riskfyllda vätskor

TE-V1000

Techik

Utrustningen tillämpar mikrovågors reflexion genom pulserad ultra-bredbands teknologi och ämnens termiska ledningsförmåga, vilket gör utrustningen säker både för sig själv och för användaren. Den här utrustningen anses vara den enda som kan avsöka vätskor genom botten av en behållare oberoende av kvantiteten.

Användningsområden
Flygplatser, hamnar, järnvägsstationer, T-banestationer, gränsövervakningsstationer, tullstationer, utställningar och många andra offentliga platser där det finns risk för t.ex. sabotage eller olyckor genom användande av riskfyllda vätskor.

Detekterbara ämnen
Bensin, fotogen, diesel olja, saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, natriumhydroxid, kaliumhydroxid, isopropyleter, lättbensin, benzen, koldisulfid, n-hexagen, isopropylalkohol, nitrometan, kloroform, etylenglykol, xylen och andra främmande antändbara alternativt frätande vätskor.

Basdata
• Storlek:460mm(W)X365mm(D)X245 mm(H)
• Vikt:=12Kg
• Effektförbrukning: 10W
• Nätspänning: 180V - 240V (50/60Hz)
• Kärltemperatur: 5-35oC
• Arbetstemperatur/relativ fuktighet: 15oC~+35oC/5 %~95 % (icke kondenserande)
• Lagringstemperatur/relativ fuktighet: 40oC~+60oC/5 %~95 % (icke kondenserande)
• Alarmmetod: ljud och ljusindikering

Teknisk information
Avsökningsbara förpackningsmaterial: Fe, aluminium, plast, glas, keramik
Avsökningsbara distanser: metallbotten 30mm, icke metallbotten 60mm
Riskfyllda vätskor: rött ljus, summer ljuder kontinuerligt
Normala vätskor: grönt ljus, summer ljuder ej
Uppstartstid:1.9s
Testtider: keramik, glas, PET=1s, metallbehållare =8s

TE-V1000&1500.pdfTE-V1000&1500.pdf


TE-V1500

Techik

Utrustningen är avsedd för användning där det finns riskfyllda vätskor som är brandfarliga eller explosiva alternativt andra vätskor som utgör någon form av fara. Identifiering av många olika slags vätskor sker utan att dessa kommer i beröring/kontakt med TE-V1500.

Användningsområden
Flygplatser, hamnar, järnvägsstationer, T-banestationer, gränsövervakningsstationer, tullstationer, utställningar och många andra offentliga platser där det finns risk för t.ex. sabotage eller olyckor genom användande eller förekomst av riskfyllda vätskor.

Detekterbara ämnen
Bensin, fotogen, dieselolja, diethyl, isopropyleter,
propylene oxid, aceton, dikloretan, etanol, isopropanol,
n-oktan, koldisulfid, metanol, n-hexane, triklormetan
samt färger (nitrolösningsmedelbaserade) och ett fyrtiotal
andra främmande antändbara och explosiva vätskor.

Basdata
• Storlek och vikt:L216 x W50 X H79mm, 200g (batteri inkluderat)
• Uppstartstid: 1s
• Testtid: 1s
• Detekterbar behållarstorlek:>5,5 cm x 1,5cm minimum 50ml
• Alarmmetod: ljud/LCD indikering
• Språkanvändning: Engelskt och Kinesiskt interface
• Datalagring: >10000 registreringar
• Arbetstemperatur: -10oC~+55oC

TE-V1000&1500.pdfTE-V1000&1500.pdf© Safenic AB, Box 1224, 141 25 HUDDINGE, Tel: 08-711 63 00 E-mail: info@safenic.se