ÖVERVAKNINGSSYSTEM / Metalldetektorer
StartsidanStartsidan
Om ossOm oss
SupportSupport
NyheterNyheter
TechikTechik
Broschyrer TechikBroschyrer
KontaktKontakt

ÖVERVAKNINGSSYSTEM / Metalldetektorer

IMD-I-serien

Transportbandbaserade metalldetektorer

Lämplig att användas för att upptäcka metallföroreningar i produkter. Exempelvis: vattenorienterade produkter, kött & fjäderfä, saltade köttprodukter,
bakverk, nötter, grönsaker, kemiska råvaror, läkemedel, kosmetika, leksaker etc.

Användarvänlig funktion
• Automatisk återgående funktion, gäller inte vid avsökning på större
produkter.
• 52 produkter kan bli lagrade i databasen.
• LCD - skärm med meny, lätt att använda.

Stabil och hög känslighet
• Fullt utvecklad digital teknologi, som undviker svagheter som kan förekomma i LC baserade, analoga kretsar med påföljande låg stabilitet. Utrustningen innehåller komponenter som påverkar funktion och utrustningens livslängd positivt, orsakad av tid och omgivningens betingelser som t.ex. temperatur.

Auto-inställningar
• Snabbt inlärbara produkttecken innebär automatik avseende start och avslut av processen genom Auto-inställning.

Offert imdKlicka för offert

IMD-I&II.pdfIMD-I&II.pdf


IMD-II-serien

Transportbandbaserade metalldetektorer

Baserat på samma teknologi som IMD-I-serien. IMD-II-serien utökar funktionerna till att även
omfatta fasspårning, produktspårning, auto - balanserad kalibrering samt fördelen som uppnås
med den behandlade spegelytan i rostfritt stål etc., som kraftigt förbättrar känslighet och stabilitet
hos utrustningen.


Ny funktion
• Fasspårningsfunktion, som innebär hög förmåga att upprätthålla stabilitet och hög känslighet genom utnyttjande av fasers olika delar.
• Produktspårningsfunktion som automatiskt justerar och kompenserar för avsökning av varierande produkter.
• Auto-balanserad kalibreringsfunktionen, som säkerställer service och livslängden på maskinen.

Hårdvarustrukturell optimering
• tillämpar hög funktionell FPGA (omprogrammerbar logik) med SCM (Singel Chip Machine).

• Genom enkelt utformad, rostfri spegelyta.
• Över 100 produkter kan lagras i produktdatabasen.
• USB- och Ethernet-gränssnitt finns som tillval.

Skyddsklass: IP66
Damm- och vattenskyddat utförande.

Offert imdKlicka för offert

IMD-I&II.pdfIMD-I&II.pdf


IMD-I-P- serien

Metalldetektor för produkter med fallande rörelseriktning

• Kompakt utförande, kräver litet utrymme.
• Snabb utkastarmekanism eliminerar onödigt materialspill.
• Utförd i enlighet med GMP - krav, lätt att installera och rengöra.

• Den digitala teknologin innebär stabilare funktion och ökad känslighet jämfört med analog elektronik.
• Utrustningens utformning innebär effektivt hinder från störningar i form av vibrationer, buller och påverkan av produktionsförloppet.

Offert imdKlicka för offert

IMD-I-P&L.pdfIMD-I-P&L.pdf


IMD-L-serien

Metalldetektor för såser

Hög stabilitet och känslighet, passande att avsöka produkter där pumptryck används i produktionen för att förflytta produkten i tillverkningsprocessen. Ofta produkter av flödeskaraktär som t.ex. såser, alkohol etc.

• Teknologi med automatisk identifikation av produkten, kraftfulla möjligheter att påverka och dämpa trycket på densamma.

• Lätt att anpassa till redan existerande produktioner med täta rörsystem.
• Kompakt utförande, korta rörlängder.
• Livsmedelanpassad teflonbeläggning på rörens insida som inte påverkas av höga temperaturer och tryck.
• Snabb och tillförlitlig ventil för avskiljning av produktavsnitt innehållande inte önskvärt material. Inte bara vid hög produktionshastighet utan även vid produktion och avsökning av viskösa produkter vid låga produktionshastigheter.

Offert imdKlicka för offert

IMD-I-P&L.pdfIMD-I-P&L.pdf


IMD-I-B-serien

Metalldetektor för bakverk

Upptäcker metallföroreningar i speciellt produktionslinjer där tillverkning
av bagerivaror i t.ex. kakform förekommer och där förväntade föroreningar
innehåller eller utgör någon form av järnhaltig metall (Fe), icke-järnhaltiga
metaller såsom koppar, aluminium etc. samt olika former av rostfritt stål.
Utrustningen är utformad för stabil funktion och hög känslighet

• Sömlös anslutning för dockning till befintliga olika varianter
av produktionslinjer
• Unik design av pneumatisk band utstötare med återgående funktion och
parallell utstötningsriktning för att förhindra att produkterna kommer i oordning.
• Motstår höga temperaturer.
• Enkel att demontera och lätt att rengöra.

Offert imdKlicka för offert

IMD-I-B&M.pdfIMD-I-B&M.pdf


IMD-I-M

Metalldetektor för medicin

Lämplig att monteras i produktionslinjer där produkten är av farmaceutisk karaktär. Produktionen kan exempelvis vara tillverkning av tabletter, fyllningsmaskiner genom förslutning med kapsyler, sorteringsutrustning etc. där förväntade föroreningar innehåller eller utgör någon form av järnhaltig metall (Fe), icke-järnhaltiga metaller såsom koppar, aluminium etc. samt olika former av rostfritt stål. Utrustningen är utformad för stabil funktion och hög känslighet.

Metalldetektor IMD-I-M serien
• Avsökning med hög känslighet vid snabba tillverkningsförlopp.
• Noggrann och effektiv utstötaranordning.
• Följer regler och standard som gäller för farmaceutisk produktion enligt GPM.
• Beröringsstyrd display som är lätt att använda.
• Den hjulförsedda utrustningen är lätt att flytta och har justerbar höjd och avsökningsvinkel för enkel anpassning till platsen för avsökning.

Offert imdKlicka för offert

IMD-I-B&M.pdfIMD-I-B&M.pdf© Safenic AB, Box 1224, 141 25 HUDDINGE, Tel: 08-711 63 00 E-mail: info@safenic.se