ÖVERVAKNINGSSYSTEM / Röntgeninspektionssystem
StartsidanStartsidan
Om ossOm oss
SupportSupport
NyheterNyheter
TechikTechik
Broschyrer TechikBroschyrer
KontaktKontakt

ÖVERVAKNINGSSYSTEM / Röntgeninspektionssystem

TXR serien

Techik

En serie av inspektionssystem baserade på röntgenteknik med hög prestanda och känslighet. En stor mängd av möjligheter att avsöka förekomsten av föroreningar som inkluderar metalliska och icke-metalliska föroreningar som t.ex. glas, keramik, sten, ben, hårdgummi, hårdplast m.m. TXR serien kan inspektera såväl metalliska som icke-metalliska förpackningar inkluderande konserver där mätresultatet inte påverkas av temperatur, luftfuktighet, salthalt och etc.
Röntgeninspektionssystemen är lämpliga att användas inom branscher med tillverkning av läkemedel, kemibaserade produkter samt livsmedel för att nämna några.

Utmärkt tillämpbarhet
* Den senaste tekniken ”eight grade image processing technology” används för att uppnå bäst anpassning till produkten och därmed bästa känsligheten vid avsökning.

Perfekta mjukvarufördelar
* Avskärmnings funktioner

Hårdvara
* Reservdelar finns att tillgå genom att man använder sig av importerade,
välkända märken tillgängliga på de flesta marknader där röntgenutrustningar
kan tänkas förekomma/användas.

Enkelt handhavande
* 15 tums beröringsstyrd skärmbild som är enkel att använda.
* Auto-setting funktion.
* Sparar produktuppgifter vilket underlättar för användaren att
göra analyser och efterforskning

Alla röntgensystem säljs via PROREG Control AB

Omfattande och trovärdig säkerhet
* Strålningsläckage möter FDA och CE – standard.
* Perfekt säkerhetsskydd för att eliminera strålningsrisk vid felaktigt handhavande.

Enkel att demontera, lätt att rengöra och med pålitlig säkerhet
1 Till/från reglage.
2 Skyddsduk för att förhindra strålnings-läckage.
3 Skyddshuv mot strålning .

Bra miljöanpassad utformning
* Försedd med industriellt anpassad luftkonditionering.
* Väl kapslad förhindrar damm att komma in i utrustningen.
* Omgivande fuktighet kan uppgå till 90%.
* Tillåten omgivningstemperatur mellan – 10C till + 40C.

Omfattande inspektionssystem med möjligheter att avsöka förekomsten av föroreningar som inkluderar metalliska och icke-metalliska föroreningar som t.ex. glas, keramik, sten, ben, hårdgummi, hårdplast m.m. Dessa system kan inspektera såväl metalliska som icke-metalliska förpackningar inkluderande konserver i burkutformning där mätresultatet inte påverkas av temperatur, luftfuktighet, salthalt etc.

Offert txrKlicka för offert

TXR.pdfTXR.pdf


TXR-P serien, bulkproduktion

Techik

Ett inspektionssystem med möjligheter att avsöka förekomsten av föroreningar i bulkför- packning. Lämplig för inspektion av produktionslinjer där man hanterar jordnötter, korn, spannmål, gummigranulat, kapsyler, tabletter m.m.

Alla röntgensystem säljs via PROREG Control AB

Röntgenutrustning TXR-P serien
* Flerkanalig utstötardesign som effektivt eliminerar produktförluster.
När produkten passerar genom röntgenavsökningsenheten aktiveras
endast den utstötare som är anpassad till just den avsökta föroreningen.

Offert txrKlicka för offert

TXR-P&Pi.pdfTXR-P&Pi.pdf


TXR-C serien, lågenergi

Techik

Syftet med denna utrustning är att avsöka produkter med låg densitet och homogen karaktär där likformighet förekommer avseende produkternas förpackning.

Alla röntgensystem säljs via PROREG Control AB

Röntgenutrustning TXR-C serien

* Motsvarar karaktäristik och funktion hos redan existerande modeller
inom TXR serien.
* Försedd med röntgenlampa med låg effekt. Används vid avsökning av produkter
som inte kräver behov av hög effekt trots krav på tillförlitlig inspektion till lägre kostnad.

Offert txrKlicka för offert

TXR-C&BDE.pdfTXR-C&BDE.pdf


TXR-BDE serien, avsökning benfragment

Under utveckling!

Lämplig för ”in-lineavsökning” av kvarblivna benfragment vid hantering av köttprodukter som t.ex. nyckelben, bröstben, skulderblad etc. hos kycklingar.

Alla röntgensystem säljs via PROREG Control AB

Röntgenutrustning TXR-BDE serien
* Jämfört med traditionell enkel energiinspektion tillämpar TXR-BDE serien dubbel energiinspektionsteknologi som innebär högre känslighet och en ökad inspektionstakt.
* TXR-BDE serien kan identifiera främmande föremål som t.ex. gummi, ben med närliggande densitet etc.
* Utan påverkan, åstadkommen genom oregelbundenhet och överlappning i produktionen.

Offert txrKlicka för offert

TXR-C&BDE.pdfTXR-C&BDE.pdf


TXR-BDX serien, dubbelstrålig avsökning

Techik

Lämplig för packade produkter som är större på höjden än bredden som t.ex. burkar i kompositmaterial, PET flaskor, glaskrukor, metallburkar.

Alla röntgensystem säljs via PROREG Control AB

Röntgeninspektionssystem TXR-BDX serien
* Använder dubbla avsökningssystem för att kunna göra inspektion i dubbla vinklar för att förhindra att inga områden i produkten inte blir avsökta.
* Intelligent avsökning för att säkra optimal känslighet i olika områden.
* Multifunktion – utför kontinuerlig avsökning avseende främmande föremål, kapsyler, fyllnadsnivåer och defekt förpackning.

Offert txrKlicka för offert

TXR-BDX.pdfTXR-BDX.pdf


TFX-F serien, fiskbenkontroll

Techik

Ett inspektionssystem anpassat till att avsöka icke önskvärda produkter som
t.ex. fisk- eller kycklingben i produktionen av korv, fisk- eller kycklingprodukter.

Alla röntgensystem säljs via PROREG Control AB

Röntgenutrustning TXR-F serien
* Unik tillämpning av bildframställningsalgoritmer där förekomsten
av tunna fiskben tydligt framgår på skärmen.
* Extern HD-skärm med hög upplösning, indikerar t.ex. oönskade
fiskben i den producerade produkten.

Offert txrKlicka för offert

TXR-F.pdfTXR-F.pdf© Safenic AB, Box 1224, 141 25 HUDDINGE, Tel: 08-711 63 00 E-mail: info@safenic.se